Pentuja / Puppies


Lion Heart-litter planning 2024

White-litter planning spring 2024

Emä: C.I.B.J BALTJCH FIJCH EEJCH LTJCH LVJCH LTCH FICH LVCH RIGAW-23 TALNWCUPW-23 TALNJWCUP-23 Jääpuikon Arista


Isä: FICH LTCH EECH Niskur V.Rogici